小学古诗拼音版——长歌行
2014-03-15 11:28:08   来源:澳门新濠天地   评论:0 点击:  

 qīng qīng yuán zhōng kuí 
 青 青 园 中 葵 ,
 zhāo lù dài rì xī 
 朝 露 待 日 晞 。
 yáng chūn bù dé zé 
 阳 春 布 德 泽 ,
 wàn wù shēng guāng huī 
 万 物 生 光 辉 。
 cháng kǒng qiū jié zhì 
 常 恐 秋 节 至 ,
 kūn huáng huā yè shuāi 
 焜 黄 华 叶 衰 。
 bǎi chuān dōng dào hǎi 
 百 川 东 到 海 ,
 hé shí fù xī guī 
 何 时 复 西 归 ?
 shào zhuàng bù nǔ lì 
 少 壮 不 努 力 ,
 lǎo dà tú shāng bēi 
 老 大 徒 伤 悲 。

相关热词搜索:

上一篇:小学古诗拼音版——山行
下一篇:小学古诗拼音版——绝句